Onderzoek bereikbaarheid noordwestkant Amsterdam afgerond

ProfielfotoRutger van Raalten 13-10-2017 4338 keer bekeken 0 reacties

Een combinatie van maatregelen op het gebied van fiets, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en weginfrastructuur heeft het meeste effect op verbetering van de bereikbaarheid in het gebied Noordwestkant Amsterdam (NowA).

Er is niet één totaaloplossing die alle problemen oplost, daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek dat het Rijk met andere overheden en organisaties de afgelopen jaren heeft verricht.

 

De partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over kansrijke maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat om oplossingen voor verwachte knelpunten in het wegennet en het OV in en rondom Alkmaar–IJmond-Haarlem–Amsterdam voor de jaren  2020 tot 2040. Deze moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en het behoud en versterking van de concurrentiepositie van dit belangrijke gebied voor de Nederlandse economie en een duurzame leefomgeving.

 

Voorbeelden van de maatregelen zijn:

•        Het ontwikkelen van OV-knooppunten op de Zaan- en Kennemerlijncorridor (wonen en bedrijvigheid);

•        In de recent verleende concessie Amstelland-Meerlanden is een tweetal buslijnen opgenomen die zorg dragen voor een betere bereikbaarheid tussen  Haarlem / Haarlemmermeer en Amsterdam Zuid(oost);

•        Het in de vaart houden van de 2e pont  over het Noordzeekanaal in de IJmond in 2018; 

•        Daarnaast adviseren de partijen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een MIRT Verkenning te starten naar de ontvlechting van knooppunt A9 Rottepolderplein in het kader van het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

 

De volledige eindrapportage, bestuurlijke bevindingen en andere documentatie zijn vanaf nu te downloaden op de pagina projectpublicaties op deze website: 

> projectpublicaties eindrapport MIRT-onderzoek NowA

0  reacties

Cookie-instellingen