Onderzoeksfasen

Bij een MIRT-onderzoek staat het verkennen van de opgave (problemen en kansen) in een gebied centraal: wat is de opgave, hoe groot is het probleem (of de ambitie), wie heeft er last van of baat bij? Oplossingsrichtingen worden verkend. Het is in tegenstelling tot een MIRT-verkenning geen eerste stap naar een beslissing over een eventuele rijksinvestering. NowA kent de volgende fasering:

Oplossingsrichtingenfase

NowA bevindt zich op dit moment in de Oplossingsrichtingenfase, die loopt van oktober 2016 tot en met juni 2017. In deze fase worden de oplossingsrichtingen uit de Analysefase geconcretiseerd door uitwerking van maatregelen, koppeling van maatregelen aan locaties in het gebied en effectbepaling van de geformuleerde maatregelen. Het gaat om de volgende vier geselecteerde hoofdoplossingsrichtingen:

  1. Beter afstemmen van woon- en werklocaties met bereikbaarheidsopgaven;
  2. Verbeteren alternatieven auto + ketenmobiliteit;
  3. Aanpassingen aan (weg)infrastructuur;
  4. Innovatieve oplossingsrichtingen - smart mobility.

Maatregelen worden geselecteerd en uitgewerkt in 3 regionale Werkgroepen (Haarlem/Haarlemmermeer, IJmond, Alkmaar) gericht op regionaal realiseerbare maatregelen met een bovenlokaal effect op bereikbaarheid, een Werkgroep A9 gericht op o.a. inrichtingsmaatregelen op de A9 en twee Pressure Cookers Smart Mobility, waarvan één over goederenvervoer en één over personenvervoer. Aan de hand van de geselecteerde maatregelen worden oplossingsrichtingen beoordeeld op basis van een nader uit te werken vergelijkingssystematiek. Hierink worden onder meer kosten, kosteneffectiviteit, draagvlak, adaptief vermogen, innovatief karakter, duurzaamheid, kwaliteit leefomgeving en economische concurrentiepositie meegenomen. Bovendien worden oplossingen gescoord op hun bijdrage aan de verbetering van bovenlokale bereikbaarheids(opgaven) en knelpunten op de A9 en op geconstateerde ruimtelijke (meekoppel)opgaven. 

Analysefase

In april 2016 is de Analysefase afgesloten met de vaststelling van het Syntheserapport. Doel van de Analysefase was om een beter beeld te krijgen van bereikbaarheidsopgaven en gerelateerde ruimtelijk economische opgaven in de corridor Alkmaar – Haarlemmermeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzicht in hoe en waarom goederen en mensen zich verplaatsen in de corridor, inzicht inde uitwisseling tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet, de beleving van (spoor)weggebruikers  en de invloed van ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de corridor op de bereikbaarheid en vice versa. Aan het einde van de Analysefase zijn mogelijke oplossingrichtingen op basis van de geconstateerde bereikbaarheidsopgaven geformuleerd. In de huidige fase van NowA – de Oplossingsrichtingenfase – kunnen goed onderbouwde en kansrijke oplossingsrichtingen worden  worden uitgewerkt.

De Analysefase richtte zich zowel op de korte (tot 2020) als (middel)lange termijn (2030), en biedt een doorkijk tot 2040.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.