Studiegebied corridor Alkmaar - Haarlemmermeer

Het studiegebied bestaat uit de netwerken waarvan het functioneren en de onderlinge afhankelijkheid in de analysefase worden onderzocht en vormt het gebied waar de (effecten van) oplossingsrichtingen zich voornamelijk zullen voordoen. Het studiegebied voor NowA beslaat grofweg het gebied van Heerhugowaard tot Amsterdam-Zuidoost met de kust als westelijke grens en als oostelijke grens de A8 tot aan de Zaan, de Wormer en de Schermer. Het studiegebied omvat globaal:

  • Hoofdwegen: Rijksweg A22 (Velsertunnel), Rijksweg A5 Amsterdam – Hoofddorp, Rijksweg A9 tot knooppunt Holendrecht, N9 Alkmaar – Koedijk;
  • Bovenlokale wegen: N242 Alkmaar – Heerhugowaard, N244 Alkmaar – Purmerend, N203 Alkmaar – Zaanstad, N246 Beverwijk – Zaanstad, N197 Beverwijk, N202 IJmuiden – Amsterdam, N208 Velsen – Haarlem, N200/A200 Haarlem – Amsterdam, N205 Haarlem – Zwanenburg, N232 Haarlem – Schiphol;
  • Spoorwegen: de lijn Amsterdam – Zaanstad – Heerhugowaard, de (Kennemer-)lijn,  Heerhugowaard – Haarlem – Leiden;
  • Busconcessies: Noord-Holland-Noord, Haarlem – IJmond en Amstelland – Meerlanden;
  • Vaarwegen: Noordzeekanaal, Noordhollandsch Kanaal, haven en zeesluis IJmuiden;
  • Langzaamverkeerroutes tussen de gemeenten in de corridor; 
  • Ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio’s Amsterdam, Haarlem, IJmond en Alkmaar.

 

Figuur Studiegebied

 

Cookie-instellingen